Diergezondheid

Diergezondheid

Diergezondheid
 • Wilt u de productie en resultaat van uw dieren verbeteren?
 • Verharen uw varkens niet goed?
 • Heeft uw pluimvee geen mooi verendek?
 • Is er sprake van diarree onder uw rundvee?
 • Laten uw dieren onrustig of zelfs agressief gedrag zien?

 

Dan zou het kunnen zijn dat de diergezondheid en daarmee met name de darmgezondheid van uw dieren niet voldoende in orde is.

De darmgezondheid van uw dieren draagt bij aan een goede vertering, productie en groei en is daarmee dus van essentieel belang.

Hoe zorgen we voor het verbeteren van de darmgezondheid?

Dit kan door het gericht inzetten van (plantaardige) aanvullende voersupplementen die specifiek gericht zijn op het binden en afvoeren van schadelijke stoffen in de dieren en ook het herstel en behoud van de darmgezondheid.

De supplementen zijn beschikbaar in vloeibare en vaste vorm en worden geheel aangepast en ingevoerd bij het voerprogramma van uw dieren. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van een topdressing op het voer, of het laten persen in uw voer door uw voerleverancier.

Wat leveren de voersupplementen op?

Varkens

 • Verbetering van de productie
 • Rust in de koppel

Pluimvee

 • Betere kwaliteit van de eischaal
 • Verlenging van de legperiode

Rundvee

 • Verhoging van de (melk)productie
 • Verlaging van het ureumgehalte

Atijd bij Velt Agro

 • Gezondere dieren, betere productie en hogere groei!

Bij VeltAgro aan het goede adres voor verbetering van de diergezondheid omdat….

 • Eerst een gesprek aan de keukentafel
 • Inventarisatie van het probleem
 • Advies op maat
VeltAgro

"Een goede darmgezondheid is van essentieel belang"

Een goed voorbeeld van een toegevoegd voersupplement is biggenmuesli.

Dit voersupplement zorgt er voor dat de totale voeropname van de biggen aanzienlijk verbeterd.

Dit wordt ook wel choice feeding genoemd. Het hoge aandeel vezels in de muesli stimuleert het kauwen (en daarmee ook de aanmaak van speeksel) en zal daarmee de darmgezondheid, diergezondheid en groei van de biggen verbeteren

Hoe ga ik te werk

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Niets moet en er is veel mogelijk!

Stap 1

Eerst een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel om de situatie te inventariseren.

Stap 2

Het advies wordt omgezet in een specifiek plan van aanpak.

Stap 3

We gaan de acties realiseren in de praktijk.