Welkom bij VeltAgro!

Advies in diergezondheid en actieve stalreiniging!

Gezonde dieren en een goed stalklimaat zijn de basis voor uw bedrijfsresultaten!

Wat doet VeltAgro

VeltAgro is er voor de agrarische ondernemers in de varkens-, pluimvee en rundveesector om te ondersteunen op het gebied van diergezondheid en actieve stalreiniging.

De kracht zit hem in het persoonlijke; er wordt een advies op maat gemaakt. Geheel passend bij de unieke bedrijfsvoering en die vragen die u heeft. Ik kijk samen met u naar de oorzaak om vervolgens een passende oplossing te bieden. En die oplossing is voor geen enkel bedrijf hetzelfde, daarom een advies dat past bij uw bedrijf. Dit bespreek ik graag met u aan de keukentafel, samen gaan we voor optimalisatie!

VeltAgro

"De kracht zit hem in het persoonlijke"

Hoe ga ik te werk

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Niets moet en er is veel mogelijk!

Stap 1

Eerst een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel om de situatie te inventariseren.

Stap 2

Het advies wordt omgezet in een specifiek plan van aanpak.

Stap 3

We gaan de acties realiseren in de praktijk.

Actieve stalreiniging

Actieve stalreiniging

Het inzetten op actieve en continu stalreiniging biedt een oplossing voor de lange termijn! En dat is belangrijk, want een goed stalklimaat is van groot belang voor gezonde dieren!

Het reinigen van de stal kost veel tijd en inspanning. Daarnaast is het moeilijk om een continu hygiëneniveau vast te houden omdat stallen vaak één keer per jaar, of na het afleveren van de dieren gereinigd worden.

Hoe werkt actieve stalreiniging?

INVENTARISATIE

Niets moet en er is veel mogelijk! Daarom kom ik eerst graag langs voor een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel.

Samen inventariseren we de situatie.

  •  Welke problemen zijn er?
  •  Welke gevolgen heeft dit voor de dieren?
  •  Wat betekent dit voor de bedrijfsresultaten?
  •  Zijn de oorzaken bekend?

En tot slot, wat mag u hierin van mij verwachten?

In grote lijnen kan ik u daarna advies geven.

Geeft dit een goed gevoel en ziet u mogelijkheden? Dan gaan we voor een samenwerking!

peter veltkamp

Optimaal ontwikkelen van een agrarisch berdrijf

Mijn naam is Peter Veltkamp, woonachtig in Markelo. Geboren en getogen op een boerderij, heb ik het boerenleven met de paplepel ingegoten gekregen.

Van oudsher had mijn familie een gemengd bedrijf met melkvee en zeugen. Rond het jaar 2001 is de melkveetak gestopt, deze werd destijds nog gerund door mijn grootvader. Mijn vader runde de varkenstak en heeft zich daar ook meer in gespecialiseerd. 

Ik hielp al van kinds af aan mee op het bedrijf. Met name bij het melkvee, omdat mijn grootvader al wat meer fysieke moeite kreeg met de werkzaamheden. Vanaf eind middelbare school was het voor mij duidelijk dat ik boer wilde worden en heb de agrarische opleiding in Deventer gedaan, gericht op varkens- en melkveehouderij.