Advies

Advies

Inventarisatie

Niets moet en er is veel mogelijk! Daarom kom ik eerst graag langs voor een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel.

Samen inventariseren we de situatie.

  •  Welke problemen zijn er?
  •  Welke gevolgen heeft dit voor de dieren?
  •  Wat betekent dit voor de bedrijfsresultaten?
  •  Zijn de oorzaken bekend?

 

En tot slot, wat mag u hierin van mij verwachten?

In grote lijnen kan ik u daarna advies geven.

Geeft dit een goed gevoel en ziet u mogelijkheden? Dan gaan we voor een samenwerking!

Plan van aanpak

De volgende stap is dan advies in een plan van aanpak.

  •  Inzet gericht op verbetering van diergezondheid
  •  Inzet gericht op verbetering stalklimaat d.m.v. actieve stalreiniging 
 

En natuurlijk is een combinatie van beide ook mogelijk! Het gaat immers om verbetering van uw bedrijf, dus het advies wordt geheel op maat gemaakt.

Het plan van aanpak beschrijft:

  • De doelen die we willen bereiken (en natuurlijk ook: met welk resultaat bent u tevreden)
  • De middelen die we gaan inzetten
  • De tijdsinvestering
  • En natuurlijk…..de financiële investering
Realisatie

Bij akkoord op het plan van aanpak, schakelen we door naar de laatste stap: de realisatie

We brengen de acties vanuit het plan van aanpak in de praktijk. Natuurlijk blijf ik hierbij betrokken en stellen we, waar nodig, ondertussen de acties bij.

Hoe ga ik te werk

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Niets moet en er is veel mogelijk!

Stap 1

Eerst een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel om de situatie te inventariseren.

Stap 2

Het advies wordt omgezet in een specifiek plan van aanpak.

Stap 3

We gaan de acties realiseren in de praktijk.